Ali məktəb

“Elmi əsərlər” jurnalının növbəti nömrəsində

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi şurasının qərarına əsasən çap olunan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb.

İnstitutdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin baş redaktorluğu ilə nəşr olunan jurnalın bu sayında mətnşünaslıq, mənbəşünaslıq sahəsində “Qazi Bürhanəddin şeirlərinin mövzu dairəsi və bədii ifadə vasitələri”, “Nəriman Nərimanov Məmməd Səid Ordubadinin xatirələrində”, “Yeni tip salnamələrin yaradıcısı”, “Əlyazma mətnlərdə naxçıvanlı müəlliflərin həyat və yaradıcılığına dair bir baxış” adlı məqalələr yer alıb.

Jurnalda görkəmli ədəbiyyatşünas Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevlə bağlı maraqlı yazılar da əks olunub. Onlardan “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə ünvanlanmış məktublar”, “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Xortdanın cəhənnəm məktubları” povestindəki əsas surətlərin səciyyəsi” başlıqlı məqalələrdə diqqətçəkən məqamlarla tanış olmaq olar. “Əbdürrəhman Dainin kitabları”, “Azərbaycanın mədəni-mənəvi tarixindən”, “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda dərsliklərin yaranmasında görkəmli pedaqoqların rolu”, “Bir daha Seyid Cəmaləddin haqqında”, “Çar Rusiyasının Cənubi Qafqaz siyasəti və ermənilərin Qarabağa köçürülməsi məsələləri Azərbaycanın Qarabağ regionu tarixinin tarixşünaslığında” sərlövhəli yazılarda isə əhəmiyyətli tarixi faktlar nəzərə çatdırılır.

Jurnalın bu sayında kitabxanaşünaslıq, kitabşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq sahəsinə dair “Ukraynanın milli kitabxanalarının layihə fəaliyyəti rəqəmsallaşma çağında”, “AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda kitabxana-informasiya menecmentinin əsas xüsusiyyətləri (elmi-nəzəri təhlil)”, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas mənbəyidir” adlı məqalələr, həmçinin institutun elmi fəaliyyəti və yeni nəşrləri haqqında referativ məlumatlar yer alıb.

Mənbə

Teqlər

Oxşar yazılar

Back to top button
Close