Xaricdə Təhsil üzrə “Dövlət Proqramı” seçim qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli 128 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin
S E Ç İ M Q A Y D A L A R I

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na əsasən hazırlanmışdır və xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim meyarlarını və prosedurlarını müəyyən edir.

1.2. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na (bundan sonra – Proqram) uyğun olaraq ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin formalaşdırılması və davamlı inkişafın təmin edilməsi baxımından prioritet sahələrdə tələb olunan ixtisaslar üzrə nüfuzlu xarici təhsil ocaqlarında təhsil alacaq gənclər bakalavr pilləsi üzrə 29 yaşınadək, magistratura, rezidentura və doktorantura pillələri üzrə isə 35 yaşınadək olan və bu Qaydaların 2-ci və 3-cü bəndlərinin tələblərinə cavab verən Azərbaycan vətəndaşları sırasından seçilir.

1.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi hər il ölkənin gələcək iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq sahələr, ixtisaslar, təhsil proqramı və pillələri üzrə kadr ehtiyaclarına olan tələbatı aidiyyəti nazirlik, idarə və təşkilatlarla birlikdə müəyyənləşdirir və təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyaya (bundan sonra – Komissiya) təqdim edir.

1.4. Tələbə göndəriləcək xarici təhsil qurumunun dünya üzrə reytinqi, müəyyənləşdirilmiş prioritet ixtisas və təhsil proqramları üzrə tələb edilən təhsilin səviyyəsi, tələbənin təhsili, sosial təminatı və digər xərclər nəzərə alınmaqla, ən optimal variantda xarici təhsil ocaqlarının seçilməsi haqqında təkliflər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikaısnın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən tərtib edilərək Komissiyaya təqdim edilir.

1.5. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi hər il xarici ölkələrdə təhsil almaq müddətlərini müəyyən edir, sənədlərin qəbulunu həyata keçirir və bu barədə rəsmi nəşrlərdə və internetdə məlumatlar çap etdirir.

1.6. Gənclərin xaricdə təhsillə bağlı bütün xərcləri – vizaların və qəbul edən ölkədə onların qeydiyyata alınması, yaşayış, gündəlik qida, minimum zəruri tədris ədəbiyyatı ilə təminat, tibbi sığorta, ildə bir dəfə qəbul edən ölkəyə gediş-gəliş xərclərinin ödənilməsi (təşkilati xərclər daxil olmaqla) dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Tələbələrin təhsili ilə bağlı bütün xərclərin məbləği hər bir ölkə və ali təhsil müəssisəsi üzrə onun və ya tərəfdaş təşkilatın rəsmi təqdim etdiyi sənədlər əsasında ayrı-ayrılıqda Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən hesablanır və təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir.

1.7. Proqramın icrasında şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin Proqram üzrə xüsusi internet səhifəsi yaradılır və bütün məlumatlar vaxtında və tam həcmdə orada yerləşdirilir.

2. Xarici ölkələrdə ali təhsil (BAKALAVR dərəcəsi) almaq istəyən iddiaçılara irəli sürülən tələblər

2.1. Xaricdə ali təhsil (bakalavr dərəcəsi) almaq istəyən iddiaçılar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:

2.1.1. Ümumi orta və ya orta ixtisas təhsilinə malik olanlar;

2.1.2. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsində təhsil alanlar;

2.1.3. ilk dəfə olaraq ali təhsil (bakalavr dərəcəsi) almaq məqsədi ilə təsdiq olunmuş prioritet ixtisaslar üzrə xarici ali təhsil müəssisələrinə özləri daxil olan və burada təhsil alanlar;

2.1.4. bu bəndin 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndlərində qeyd olunan şəxslər ölkənin ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsinə tələbə qəbulu üzrə aparılan test imtahanları çərçivəsində texniki sahələr üzrə ən azı 550 bal, digər sahələr üzrə ən azı 600 bal toplamalıdırlar;

2.1.5. dövlət dilini və seçilmiş xarici ali təhsil müəssisəsində tələb olunan tədris dilini bilməlidirlər;

2.1.6. bu bəndin 2.1.3-cü yarımbəndində qeyd olunan şəxslərin (artıq xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil alanların) cari müvəffəqiyyət dərəcəsinin orta balı 5 ballı sistem üzrə 4 baldan və ya təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsində tətbiq edilən qiymətləndirmə sistemi üzrə bunun ekvivalentindən aşağı olmamalıdır.

2.2. Seçilmiş xarici ali təhsil müəssisəsində tədris dilinə tələb olunan minimal səviyyə bu təhsil müəssisələri tərəfindən təsdiq olunmuş tələblər əsasında Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.

2.3. İddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

a) ərizə-əsaslandırma;

b) doldurulmuş anket;

c) ümumi orta təhsil haqqında və ya orta ixtisas təhsili haqqında notarial qaydada təsdiq edilmiş sənədin surəti;

ç) ölkənin ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsinə tələbə qəbulu üzrə aparılan test imtahanında göstərdiyi nəticələri təsdiq edən sənəd;

d) tələb olunan tədris dili imtahanının (TOEFL, İELTS və sair) və digər imtahanların verilməsi üzrə müəyyən olunmuş rəsmi sertifikatın notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (mövcud olduğu halda);

e) bitirdiyi ümumi orta və ya orta ixtisas təhsili, və ya hazırda təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsi tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş zəmanət məktubu;

ə) fəxri təltiflər, sertifikatlar, diplomlar və digər bu kimi sənədlərin surətləri (mövcud olduğu halda);

f) sağlamlıq haqqında arayış (AZS-086 nömrəli tibbi arayış);

g) 2-ci bəndin 2.1.3-cü yarımbəndində qeyd olunan şəxslər üçün bu bəndin a), b), c), d), ə) və f) yarımbəndlərində göstərilən sənədlər və xarici ölkənin ali təhsil müəssisəsində müvəffəqiyyətlə (ən azı 4 bal və ya onun ekvivalenti) təhsil almaları barədə həmin ali təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənmiş sənədlər.

3. Xarici ölkələrdə MAGİSTR, ELMLƏR NAMİZƏDİ, ELMLƏR DOKTORU dərəcəsi almaq istəyən iddiaçılara irəli sürülən tələblər

3.1. Xarici ölkələrdə magistr, elmlər namizədi, elmlər doktoru dərəcəsi almaq istəyən iddiaçılar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:

3.1.1. bakalavr dərəcəsinə malik olanlar (yalnız magistr dərəcəsi almaq istəyən iddiaçılar üçün);

3.1.2. magistr dərəcəsinə malik olanlar;

3.1.3. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin bakalavrdan yuxarı təhsil pillələrində təhsil alanlar;

3.1.4. təsdiq edilmiş prioritet ixtisaslar və təhsil pillələri üzrə xarici ali təhsil müəssisələrinə özləri daxil olan, təhsil almaq üçün dəvət alan, hazırda təhsil alan şəxslər;

3.1.5. bu bəndin 3.1.1-ci yarımbəndində qeyd olunan şəxslər ölkənin ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə tələbə qəbulu üzrə aparılan test imtahanları çərçivəsində texniki sahələr üzrə ən azı 70 bal, digər sahələr üzrə ən azı 80 bal toplamalıdırlar;

3.1.6. bu Qaydaların 3-cü bəndində qeyd olunan bütün iddiaçıların ali təhsil haqqında diplom üzrə ixtisası xaricdə oxumaq üçün seçilmiş ixtisasa uyğun olmalıdır;

3.1.7. dövlət dilini və seçilmiş xarici ali təhsil müəssisəsində tələb olunan tədris dilini bilməlidirlər;

3.1.8. elmlər namizədi və ya elmlər doktoru (PhD) dərəcəsi almaq istəyən iddiaçılar yuxarıda qeyd olunmuş tələblərdən əlavə, magistr dərəcəsinə malik olmalı, xarici təhsil müəssisələrinə özləri qəbul olunmalıdırlar.

3.2. Seçilmiş xarici ali təhsil müəssisəsində tədris dilinə tələb olunan minimal səviyyə bu təhsil müəssisələri tərəfindən təsdiq edilmiş tələblər əsasında Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunur.

3.3. İddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

a) ərizə-əsaslandırma;

b) doldurulmuş anket;

c) iş yerindən və təhsil aldığı ali məktəbdən zəmanət məktubu;

ç) notarial qaydada təsdiq edilmiş ali təhsil haqqında diplomun və ya magistr diplomunun və ya elmlər namizədi diplomunun surətləri (əlavələrlə birlikdə);

d) xarici dil imtahanının və tələb olunan digər imtahanların verilməsi üzrə müəyyən olunmuş müvafiq rəsmi sertifikatın notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (mövcud olduğu halda);

e) digər təhsil müəssisələrində, kurslarda, ordinatura, aspirantura və magistraturada oxumağı təsdiqləyən sənədlərin surətləri (mövcud olduğu halda);

ə) sağlamlıq haqqında arayış (AZS-086 nömrəli tibbi arayış);

f) bu bəndin 3.1.4-cü yarımbəndində qeyd olunan şəxslər üçün a), b), ç), d), e) və ə) yarımbəndlərində göstərilən sənədlər və xarici ali təhsil müəssisəsində müvəffəqiyyətlə (ən azı 4 bal və ya onun ekvivalenti) təhsil almaları barədə həmin ali təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənmiş sənədlər (təhsil alanlar üçün);

g) elmlər namizədi və ya elmlər doktoru dərəcəsi almaq üçün xarici ölkədə təhsil almaq istəyən şəxslər üçün müvafiq sənədlərə əlavə olaraq tədris və tədqiqat işinə dair ümumi məlumat, həmçınin, məqalə, tezis, monoqrafiya, digər elmi nəşrlər və tədris-metodiki işlərin siyahısı.

4. Xarici ölkədə təhsil almaq məqsədi ilə seçim edilməsi

Xarici ölkədə təhsil almaq istəyən iddiaçılar barədə məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən seçim edilməsi və təqaüdçülərin siyahısının təsdiq olunması üçün Komissiyaya təqdim edilir.

5. Xarici ölkədə təhsil almaq üçün təqaüdçü ilə müqavilənin bağlanması və müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsi

5.1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi təqaüdçü ilə təhsilin təşkili barədə müqaviləni mütləq olaraq aşağıdakıları daxil etməklə bağlamalıdır:

a) müqavilənin predmeti;

b) tərəflərin hüquq və vəzifələri;

c) təhsil müddəti və şərtləri;

ç) təhsili bitirdikdən sonra təqaüdçünün Azərbaycanda beş il ərzində işləmək üçün Azərbaycan Respublikasına qayıtması barədə şərt;

d) müqavilənin şərtlərinin icra olunmasına təsir göstərən fors-major (fövqəladə) hallar.

5.2. Müqavilə təqaüdçülərə təhsil üzrə bütün xərclərini ödəmək üçün və xarici tərəfdaşlara maliyyə vəsaitinin köçürülməsi üçün əsas götürülür.

5.3. Hər tədris ilinin yekununda tələbələrin tədris aldığı ali təhsil müəssisələrinin rəyinə əsasən müvəffəqiyyət göstərməyən tələbələr Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təqdimatı ilə Komissiyada müzakirə olunur və Komissiyanın qərarına əsasən proqramdan çıxarılır.

5.4. Təqaüdçü Komissiya tərəfindən üzrsüz hesab edilən səbəblərə görə təhsil proqramından çıxarıldığı və ya müqavilədə nəzərdə tutulan öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi hallarda, müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində onun təhsilinə sərf edilmiş bütün vəsaitləri qaytarmalıdır.

5.5. Təqaüdçü müqavilədə göstərilmiş fors-major (fövqəladə) hallar nəticəsində öz öhdəliklərini tam və ya qismən yerinə yetirə bilmədikdə məsuliyyət daşımır.

P.S. Məlumat TN Web Saytından götürülmüşdür:   Yüklə(pdf)

 • Mehman

  Salam men Türkiyənin polis akademiyasında təhsil almaq isdəyirəm..bunun üçün hara müraciət etməliyəm ?..Hansı imtahana girməliyəm ? hansi sənədləri hara vermeliyem ?

 • Guido Orefice

  Ielts 6.5 olmalidi testdafda b yada c olmalidi

 • ibrahim

  salam hansi dilde tehsil alirsiniz

 • orxan

  Salam men Turkiyenin her hansi universitetinde tehsil almaq isteyirem ve bilmek isteyirem ki imtahnlar ne vaxt baslayir.

 • Aygun

  Salam men Türkiyede Sakarya Universitetinde İqtisadi idari bilimler fakultesinde 1ci kursda oxuyuram Dövlet proqramından yararlana bilerem?

 • prosta angel

  menim fikrimce mene komey olan olsa SUPERRR olar

 • prosta angel

  men bilmek istiyirem ki, polis akademiyasinda qizlar ucun boy ve ya ceki nece olur???

 • prosta angel

  mence yox baciwka

 • Vusal Esedov

  essalmun eleykum.size muraciyetim xaricde magistatura tehsili almaqdi.meselem men almanyada magistatura tehsili almagim ucun hemin olke hansi sertleri ortaya qoyur.ve bu ilkenin unverstetine sened qebulu hansi unvanda kecirilir. xais edirem mene bu barede komeklik edin. allaha emanet olun .

 • Tebriz Heziyev

  salam turkiyenin tibb universitetlerinde dovlet hesabina tehsil almaq ucun haralara muraciet etmek lazimdi zehmet olmasa yazin daaa

  • Leman

   Tehsil nazirliyine muraciet edirsiniz ve onlar da sizi xarici isler nazirliyine yoneldecek

 • Said

  Telebe gebulu uzee caricde tehsil almaq uchun hansi universitetlere qebul olmaq olar?

  • Guido Orefice

   Xaricde tehsil saytina girin uni siyahisi orda var

 • aysel

  salam admin men BDU nun beynelxalq munasibetlr qiyabi oxuyuram.men magistraturani xaricde oxumaq isdiyirem men esitdiyime gore xarixde oxumaq ucun universitetde aldigin qiymetler vacibdi tutaq ki men orta oxuyuram men indi turkiyede pulsuz oxuya bilerem yoxsa odenisli ?he birde 398 balla qebul olmusam sualim cavblandirsaz cox sevinerem

 • nurlan

  salam men 565 balla qafqaz universitetine qebul olmusam hazirda 1 ci kurs (ingilis dili hazirliq)tehrsil aliram .bilmek isteyrdim dövlet hesabina xauricde tehsil ala bileremmi…

 • nurlan

  salam men 565 balla qafqaz universitetine qebul olmusam hazirda 1 ci kurs (ingilis dili hazirliq)tehrsil aliram .bilmek isteyrdim dövlet hesabina xaricde tehsil ala bileremmi…

 • http://narmin999@gmail.com narmin

  salam men azerbaycan diller universtetinde tehsil aliram 1ci kurs telebesiyem ve tehsilimi ingilis dili ile bagli xaricde davam etdirmek isteyirem universtete 536 balla daxil olmusam

  • kenan

   eyer turkiyede davam etdirmek isteyirsizse,turk kurslarina muraciet eleyin

 • ulfana

  salam men gence dövlet universitetinde kimya-biologiya ixtisası üzrə təhsil alıram Rusiyada magistr təhsili üçün hansı sənədlər tələb olunur xahiş edirəm cavabsız qoymayın

 • lale

  salam menim ixtisasim cografiyadir.bilmek isterdim xaricde magistr basga ixtisas secmek olarmi?olarsa normal imtahanlardan elave de imtahanlar vermeliyem?xahis edirem cavablandirin.tesekkurler

 • http://www.facebook.com/cavid.huseynov.1671 Cavid Huseynov

  salamçadminden xais edirem amerikada tehsil hakqinda yazsindaaş

 • Mehemmed

  Salam hormetli admin. ILk once xaiwim budur ki, sualimi cavablandirasiniz. hal hazirda Men DIller universitetinde 2 ci kursda oxuyuram. Fakultem ise Regionsunasliq ve beynelxalq munasibetlerdi Boyuk Britaniya uzre. Ilk sualim ondan ibaretdir ki, Men xaricde bu ixtisas uzre yox, iqtisadiyyat sahesi uzre tehsil ala bileremmi ? Ikinci sualim ise, men magistr tehsilimi Inwallah xaricde almaq isdeyirem ozde dovlet hesabina. bunun ucun mene hansi senedler lazimdir ? dovlet hesabina xarixde magistr tehsili almagim ucun burda TQDK nin kecirdiyi magistr imtahaninda iwtiral etmeliyemmi ? ve birde ewitmiwem ki xarice sened gonderende burda bitirdiyim universitetde yekunda ortalama bal cixarilir eger 70 den yuxari olarsa dovlet hesabina oxuya bilerem bele bir wey movcuddur yoxsa yox ? Zehmet olmasa sualimi cavablandirarsiz. Cox vacibdir . Qabaqcadan Tewekkurler

 • Seymur

  men hal-hazirda rusiyada tehsil aliram . men ne etmeliyemki dovlet hesabina tehsil alim. bu mumkundurmu?xais edirem tez bir zamanda cavab yazin

 • Feride

  salam admin. men 2011-ci il kollec bitirmishem. turkiyede oxumaq isteyirem. qebulcun ne etmeliyem?? yeni hansi senedlerle hara muraciet ede bilerem?zehmete olmasa vaxti da yazin. evvelceden teshekkurler

 • etibar

  salam men gence dovlet unveristetinin tarix cografiya mellimliyi ixtisasinda oxuyuram.bilmek isdiyrem ki men xaricde turizm vada bawqa ixtisas uzre magistr uzre teshsl ala bilerem?

 • turkan

  salam. men kollrcde oxuyuram. turkiyede dovlet hesabina tehsil almaq isteyirem. bunun ucun ne etmeliyem

 • sebuhi isazade

  Salam men TQDKdan 533 bal yığmışam.Hal-hazırda BDUda iqtisadiyyat ixtisası üzre tehsil alıram.Men hansı ölkededeve nece tehsil ala bilerem?

 • Minurs

  salam.men Azerbaycan Tibb Universitetinde 4cu kursda oxuyuram.TOEFL kurslarina getsem,universiteti bitirdikden,yeni 2 il sonra imtahanla mene hansisa dovlet proqrami ile Avropaya gonderilme imkani yaradilacaq?eger olacaqsa bunun ucun shertler nelerdi?onceden teshekkurler…

 • http://5 sevda

  MEN 2002 CI ILDE RUSIYADA IQTISAD UNIVERSITETIHI BITIRMISEM.MENE HANSI SENEDLER LAZIMDIR .ISLEMISEMDE AZERBAYCANDA

 • gulnar

  NE OLAR CAVABSIZ QOYMAYIN.COOOOOOOOOOOOX XAHISH EDIREM.

  • zahid

   salam xanim siz turk sefirliyine yada turkiyenin bakidaki numayendeliylerine meselen kurslara muraciet edin

 • gulnar

  salam.men atu-nun 1ci kurs telebesiyem.fakultem mualice isidi.turkiyede tehsilimi davam etdirmek isteyirem.qebulda 572 bal yigmishdim.bu balla pulsuz tehsil ala bilerem mi? ve men ne etmeliyem? teshekkurler.

 • gulnar

  salam.men atu-nun 1ci kurs telebesiyem.fakultem mualice isidi.turkiyede tehsil almaq isteyirem.qebulda 572 bal yigmishdim.bu balla pulsuz tehsil ala bilerem mi? ve men ne etmeliyem? teshekkurler.

  • gulnar

   XAHISH EDIREM CAVAB YAZIN.

 • elşən

  salam.bu il magistraturani bitirirəm.turkiyədə oxumaq üçün nece sənəd verim və nə vaxt verə bilərəm.

 • http://yoxdu Ibrahim

  Men 1-ci qrupam.Men hal hazirda 10-cu ыштшаву щxuyuram.Indiden istenilen yerde pulsuz tehsil almaq istiyirem.Mene komek edinde.xaish…..

 • http://yoxdu Ibrahim

  Men 1-ci qrupam.Men hal hazirda 10-cu ыштшаву щxuyuram.Indiden Bakida pulsuz tehsil almaq istiyirem.Mene komek edinde.xaish…..

 • fuad

  salam Almaniyada tehsil almaq ucun hara baw vurmaliyam?

 • http://ghlijn sevda

  SALAM admin.men DXDU-ni 2000-ci ilde bitirmisem. MAGIstr tehsili almaq isteyirem.Hara hansi senedleri teqdim etmeliyem?

 • Əminə

  suallarimiza cavab vermeyinizi xahish edirem. size guvenib yaziriq suallarimizi

 • Əminə

  salam deye bilersiz TQDK bali ile turkiyenin Hacettepe universitetine nece girmek olar?

 • Fikret

  salam men ADAUnun baytarliq tebabeti ve zoomuhendislik fakultesinin “baytarliqeczaciligi” ixtisasinin 2ci kurs telebesi Piriyev Fikret.Men turkiye unversitetlerinden her hansisa birinde “baytarliq” “eczaciliq” ve “baytarliq eczaciligi”ixtisaslardan birinde tehsil almaq isteyirem.mumkunse bu barede mene melumat verersiz
  sizde indiden getmek mumkundurmu?

 • vasif

  salam men SDU da ikinci kursda oxuyuram odeniwli , istyrem MDB olkelerinin birinde tehsil alim.bu ilden getmey istyrem, hara muraciet edib deqiq melumat ala bilerem ?

 • Rovshan

  SAlam Men Adiunun Iqtisadiyyat fakultesinin 2 kurs telebesiyem.508 bal toplayib odenissiz daxil olmusam.Men 3cu kursu burani terk edib, AAlmaniya da oxuya bilerem? ve bunun ucun lazim olan normalari deyerdiz,yeni ortalam bal unide, ielts ve basqalarini.Onceden tesekkur.

 • Əliağa

  Salam.Bagisliyin narahat eledim.men hal hazirda Baku Ozel Turk Liseyinde oxuyuram.Beynelxalq Informatika olimpiadasina hazirlasiram.Respublika olimpiadalarinda derecem var.ve bir sira Olimpiadalarda diplomlarim var.men bunlarnan xaricde tehsil ala bilerem?

 • Əminə

  salam. mən hal-hazirda 10cu sinifde oxuyuram.2014 cu ildə TQDK balı ilə Turkiyənin Hacettepe universitetinde tehsil almağı istəyirəm. bunun üçün TQDK balını nece göndermek lazimdi. xahiş edirem eger bu haqqda məlumatınız varsa mənə kömək edin

 • Telman

  Salam men Tarix-Cografiya muellimliyi ixtisasini bitirmisem, TUrkiyede Iqtisadiyyat fakultesi uzre magistr tehsili almaq isteyirem. bu mumkunmu. Eger imtahansiz devet mektubu alsam bunu dovlet hesabina kerirmek olarmi? Tesekkur edirem.

 • http://none Cavid

  Salam. Mən bilmək istərdim ki, TOELF imtahanından sonra (+90 bal) ABŞ-ın universitetlərində təhsilimi davam etdirə bilərəm. Hal-hazırda 1cu kursda oxuyuram

  • Omar

   ABS-da yalniz TOEFL-la 4 illik bakalavr mumkun deyil,elave SAT ve ya GRE lazimdir. Ancaq exchange programlari ile burda aldigin tehsili davam etdire bilersen.

 • Fuad

  Salam xahiw edirem deyerdiz.Almaniyada tibb ucun dovlet proqraminin bali ne qederdir?Eger men burda meselcun biologiya fakultesi oxuyub orda mualice fakultesine kecib orda 1ci kursdan bawlayib oxuya bilerem?Men Alman dili Dsh sertifikatini almiwamsa?Xahiw edirem tez bir zamanda cavab verin

 • http://facebook.com.tr Emin

  Salam Admin men sizi narahat edirem , adim Emindir men 2013 ci isde senedimi turkiyenin Eski $ehir Osmanqazi universitetine vermek isteyirem , bilmek istediyim odur ki, universitet atestatla qebul edecekmi meni?

 • Leyla

  Magistraturaya xarice dovlet hesabina gebul olmaq ucun bakalavra nece bal ile girdiyim vacibdir? ferg eliyir ki men instituta ,meselen 400 balla girmiwem yoxsa 600 balla?

 • Fidan

  Salam xahiw edirem cavab verin men 3gundu Turkuyede atesttetla tehsil almaq ucun qeydiyatdan kecmiem amma helede cvb gelmiyib xahiw edirem cvb yazin

  • Admin

   size nece defe zeng olunur telefonu gorumemisiniz. Eger melumat almisinizsa xeber edin.

 • Vusal

  salam men ali herbi mektebi bitirmiwem.ixtisasim inzibati idareetme,idareetme muhendisliyidir,hal hazirda ehtiyyata buraxilmiwam,bilmek isteyiremki turkiyede magistr tehsili ala bilerem?

  • Admin

   Salam beli elbetde bir basha sened de vere bilersiniz ALES deyilen imtahandan da hazirlasha bilersiniz

 • Elnara

  men 1ci qrupa hazirlawiram turkiyede oxumaq isteyirem tqdk imtahani ile Istanbula qebul ucun nece bal lazimdir??

  • Admin

   Salam az balla da qebul ola bilersiniz amma yaxshi yere girmek isteyirsinizse o zaman hec olmasa 450 den yuxari bal toplamalisiniz

 • Lamiya

  Burani yalandan neye acmisiniz hec bir suala da cavab vermirsiniz insanlari ne hesab edirsiniz siz!

 • cemile

  salam.cox xahiw edirem sualimi cavablandirarsiniz: men 3 cu kurs telebesiyem.Fiologiya fakultesinde(az dili ve edeb muellimliyi) oxuyuram.blmek isteyirem ki,men hansi ixtisaslar uzre xaricde-Almaniyada tehsil ala bilerem..

 • http://acm.org Gulnar

  Salam.Men ikinci bakalavr kimi xaricde dovlet hesabina tehsil ala bilerem?birincini tehsilimi bitirmisem.

  • Leyla

   Bu sualin cavabini sebirsizlikle gozleyirem

 • aysel

  Salam.men BDU-nun bakalavr ve magistr pillesini ferqlenme diplomu ile bitirmishem.indi ise doktorontura pillesini Almaniyada davam etdirmek isteyirem.ve men ora lazim olan sertifikati dekabr ayinda ala bilecem.mene nece komek ede bilersiz??

 • NAtavan

  Salam. men xaricde tehsil almaq ucun SAT imtahanindan kececem.bilmek isterdimki yigdigim yuksek bala uygun pulsuz tehsil ala bileremmi?ala bileremse nece ala bilerem? eger dovlet hesabina tehsil alsam tehsilimi bitirdikden sonra yeniden AZerbaycana qayitmagim wertdirmi??

 • eli

  salam admin men memarliqda 3 cu kursda oxuyuram .men tehsilimi turkiye ve ya diger bawqa dovletde davam etdire bilerem?

 • http://facebook.com farid

  salam turkiyeye imtahan vermey olar kollecden?

 • sakina

  salam.RUSIYADA MGIMOda MAGISTRATURANI DOVLET HESABINA OXUMAQ MUMKUNDURMU?EGER MUMKUNDURSE ZEHMET OLMASA YOLUNU VE BUTUN SHERTLERINI ETRAFLI QEYD EDIN.EVVELCEDEN TESHEKKUR.

 • Ayten

  Salam.men 359 balla 3 il once biznesin idare edilmesi ixtisasi uzre uni-ye daxil olmuwdum.bilmek isteyirem,eger xaricde magistraturani oxumaq istesem,bu balin engeli olmayacaq.bir de eger men toefl,ya da IELTS imtahanlarinda yaxwi netice gostersem,oxumaga wansim var?? ve bir de,eger dovlet universitetlerine kecirilen magistratura imtahaninda iwtirak edib yuksek netice elde etsem,xaricde magistratura oxumaqcun bunun bir onemi ola biler??? xaiw edirem,butun suallarimi cvblandirasiniz.onceden tewekkurler

  • Ayten

   niye suallari cvbsiz qoyursuz??????

 • Cavid

  Salam. Turkiyede doktorantura tehsili almaq uchun hansi shertlere emel etmek lazimdir? Ve bunun uchun hara muraciet etmek olar? Pulsuz tehsil almaq mumkundurmu?

 • ayka

  salam.eger xaricde oxumaq istediiyim universitet yalniz atestat teleb edirse,men onda da gerek tqdk balindan 650 toplayim.yeni tqdk bali olmadan dovlet xetti ile oxumaq olmaz?

 • Gunel

  SALAM,ADMIN.MENIM BACIM 2-CI QRUPDA 211 BAL YIGIB,XARICDE TRKIYEDE OXUMASI MUMKUNDU?BALDIZIMIN QIZI 252 BAL YIGIB 4-CU QRUPDA,ELAVE QEBUL OLACAQ?

  • Latifa

   Salam, bu balla ancaq odenisli təhsil almaq mümkündür

 • Gunel

  Salam, men TQDK bali ile Turkiyede tehsil ala bilerem? bu hansi universitetlerde mumkundur ve nece muraciet etmek lazimdir? (TQDK-620 bal-4-cu qrup) tesekkurler

 • Samira

  Mənim oğlum Azerbaycan Neft Akademiyasında, energetika fakultəsində oxuyur.Bu sahə üzrə hansı xarici olkədə oxuya bilər və bunun ücün nə lazımdı

 • Metanet

  Hemicinin de bilmek isteyirem ki, dovlet xettdinden kenar gedenler yeni imtahansiz gedenler burs ala bilerlermi? yeni menim dostum bu deqiqe Gurcutandaki Qara Deniz Universtetinde 5 illik kursun 2 kursunu oxuyur ve orada olan Azerbaycan sirketinden(mes:SOCAR neft sirketinden) burs ala bilermi?

 • Metanet

  Menim dostum hal-hazirda xaricde (Gurcustanin Belnelxalq Qara Deniz Universitetinde)tehsil alir ama o , 2010 cu ilde bizim yeni TQDK nin imtahanina girib toplam 291 bal toplamisdi ama tessuffler olsun ki ,yuksek reytinqli universtetler yazdigina gore ixtisasdan kenarda qalmisdi sonra oxudugu kurs vasitesiyle imtahansiz ora qebul olmusdu.Qisasi men bilmek isteyirem ki ,o Universtet Azerbaycan Respublikasi terefinden diplomu taninir ya yox ?

 • Nicat

  Salam. Zehmet olmasa deye bilersinizmi xaricde tehsil ucun her il prioritet olan ixtisaslari hardan oyrenmek olar?
  Birdeki dovlet terefinden hansi MBA proqramlarinda oxumaq olar?

 • Asem

  Salam aleykum
  a)erize -esaslandirma
  b)doldurulmush anket
  bu senedleri nece elde etmeliyem zehmet o,lmasa melumat vererdiz

 • Ana

  Salam men bakalavri bitirmisem ve xaricde magistr tehsili almaq isteyirem.dovlet proqraminda istirak etmek ucun butun senedlerimi hazirlamisam.sadece oxuyacagim universitetin qebul qaydalarini bilmirem .zehmet olmasa mene universitetle elaqe yaratmaq ucun yardimci olarsiniz?

  • Latifa

   Salam zəhmət olmasa oxumaq istədiyiniz universitetin və şəhərin adını qeyd edin

 • Humay

  Men Huquq uzre ali tehsil almaq isteyirem her hansi bir xarici olkede. Olkenin Almaniya, ABS ve ya Turkiye olmasini isteyirem. Bilmek isteyirem xarici pasportu nece ala bilerem (18 yasim tamam olmayib), Dovlet hesabina oxumaq ucun ne etmeliyem? Menim ucun bunlari bilmek cox vacibdi Xahis edirem Cavab verin OLUM_DIRIM MESELESIDIR

 • asiman

  salam bu proqram ucun sadece Toefle vermeliyik yoxsa SAT da vere bilerik? bir de istediyimiz universiteti sece bilerik ozel universitetler de daxildir?

 • orxan

  salam men rusiyada magistr tehsili almaq ucun ne ede bilerem.zehmet olmazsa

 • asya

  salam men gelen il ucun bu proqram vasitesi ile Amerika unilerine sened vermek isteyirem bilmek isterdim sadece TOEFLE vermeliyik? yoxsa SAT da vere bilerik? bir de istediyimiz universiteti sece bilerik mi meselen men informasiya texnologiyalari uzre isteyirem sadece dovlet universitetlerinimi yoxsa hem de ozel universitetleri de sece bilerikmi? tesekkurler

 • Gunka

  Salam. Men II kurs magistrantam, regionshunasliq ixtisasi uzre oxuyuram. IELTS imtahani vermekle Turkiye ve ya bashqa xarici olkede bashqa ixtisasla dovlet proqrami esasinda yeniden magistr tehsili ala bilerem?

 • MetuStudent

  Men burda yazilanlari gordum turkiyede tehsil alan birisi kimi bezi suallariniza cavab vere bilerem )))
  Hacettepe kochurmesi fakulteden aslidir ve bu her il deyiwe bilir.Umumiyyetle butun universitetlerde.Meselen tibb bizim pul ile 1300 manata yaxindi,illik.Diger fakulteler bunun altindadi.
  @@@ Kiprda Tehsil uchun pasport atestat onemli 2 seneddi.gerisi hell olacag weylerdi ))Kipr universitetinin resmi saytina girib emaile mesaj gonderseniz cox tezlikle cavab alarsiniz,chunku telebeye ehtiyaclari choxdu.onun kochurmesi ise 2 000 avro etrafindadi ve fakulteden asili olarag elbette ki deyiwir.
  @@@ Turkiyede tehsil uchun artiq konkret bir imtahan yoxdur, her universitet ozu oz wertlerini qoyur artiq.Chox yaxwi universietler SAT imtahani ile gotururler ve bunun uchun baliniz REading ve MATH partlardan uzerinden 1150 balin uzerinde olmalidir ki musaqibeye daxil ola bilesiz.
  @@@ bir chox universitetler her il may iyun aylari YOS( matematika ve riyazi mentiq) imtahani kechire bilir.Bunun uchun ise bir ay onceeden sened gondermek lazimdir ,pul kochurderek ve bezi weyleri yerine yetirerek siz imtahana giriw haqqi qazana bilersiz.
  bunun haqda melumati METROPOLDERSHANELERI.COM
  yos.com
  saytlarindan ala bilersiniz.
  @@@ Atestatla qebul eden universitetler( Turkiyede ) var ama 2,3 universitet maxmium,chunku bu qanun kechen il qaldirildi ama hele de atestatla qebul bezi yerlerde davam edir.

  • Gunel

   zehmet olmasa deye bilersiniz TQDK bali ile hansi universitete muraciet etmek olar tibb uzre? ve nece muraciet etmek lazimdir? tesekkurler

 • meri

  hacettepe universitetinin illik odenisi ne qederdir?

 • turan

  salam adim Turan men ingilis dili ve kampyuter uzre kursa gedirem amma xaricde turkiyede tehsil almaq isteyirem atestatda 3 4 5 qiymetlerim var odenisli nece oxuya bilerem xais edirem mene cavab yazin izmir ve erzurum universtetleri cox xosuma gelir odenisli orda dovlet hesabina oxuya bilerem???

 • nurana

  salam men halhazirda orta ixtisas mektebinde qiyabi tehsil aliram.turkiyenin kirp universitetinde tehsil almag isteyirem bunun ucun ne etmeliyem?universitete gebulda yas mehdudiyyeti varmi?

 • nigar

  salam men Turkiye de senet qebulu haqinda maraqlaniram hansi senetler teleb olunur ve hansi imtahanlar dusur

 • Edhem Lachinov

  Turkiyyede tehsil haqqinda maraqlaniram.Zehmet olmasa mene Turkiyeye tehsil ucun nece imtahan vere bileceyimi deyerdiniz.

 • https://www.facebook.com/samir.musali Samir

  Salam.
  2.3 bəndinin d) variantında qeyd olunmuş “(mövcud olduğu halda)” ifadəsi nə anlam daşıyır? Yəni, universitetə qəbul olmusansa və qəbul kağızını notarial qaydada tərcümə və təsdiq etmisənsə, bu sertifikatı verməyə də bilərsən, ya yox?

 • http://telebe.az arzu

  eger suallara cavab varmirsinizse sayti niye acmisiniz????????

 • http://telebe.az arzu

  eger suallara cavab varmirsinizse sayti niye acmisiniz????????

 • http://telebe.az arzu

  eger suallara cavab varmirsinizse sayti niye acmisiniz????????

 • http://telebe.az arzu

  eger suallara cavab varmirsinizse sayti niye acmisiniz????????

 • http://telebe.az arzu

  eger suallara cavab varmirsinizse sayti niye acmisiniz????????

 • http://telebe.az arzu

  eger suallara cavab varmirsinizse sayti niye acmisiniz????????

 • http://telebe.az arzu

  eger suallara cavab varmirsinizse sayti niye acmisiniz????????

 • Nubar

  Salam. men ingilis dili uzre bakalavr ve magistr derecesi almisam. amma indi turizm sahesinde xaricde magistr almaq isteyirem. sizce men dovlet proqrami hesabina xaricde tehsil ala bilerem?

 • nurlan

  salam men tqdk-dan 513 bal yığandan sonra kipre geldim.Hal hazırda may ayında 1-ci kursu bitirirem ve ielts sertifkatınıda almışam .Başqa üniverstete perevot olmaq isteyirem ve dövlet hesabına oxumaq isteyirem,bu mümkündür?

 • Mehman

  men sonuncu kurs telebesiyem,senaye muhendisliyi oxuyuram,men bu adli bolumde xaricde tehsil almaq isteyirem,qebul da almisam,dovlet meni destekliyecek?

 • http://SASA AYDIN

  SALAM FHN YA IMTAHAN VERENDE HANSI SENEDLER LAZIMDIR

  • http://SASA AYDIN

   IMKAN VARSA CAVAB YAZARDIZ

 • http://TELEBE.AZ SEBINE

  TESEKKUR EDIREM

 • http://TELEBE.AZ SEBINE

  DOKTORANTURA XARICDE TEHSIL DOVLET PROQRAMI UZRE HANSI SHERTLER IRELI SURULUR ?

 • http://TELEBE.AZ SEBINE

  SALAM.MEN MAGISTRATURANI BITIRIREM.DOVLET HESABINA XARICE DOKTORANTURA TEHSILI UCUN HANSI SERTLER LAZIMDIR?

 • vaqif

  salam men bimek isteyirdim ki, xaricde yeni Kiprde tehsil almaq istesem orda tehsil haqqi neqeder olacaq ve hemin tehsil qiymetine yataqxana, yemek daxil olacaq yoxsa yox. Mumkunse mene bu haqda melumat vererdiniz. Cox xahish edirem mumkunse biraz tez yazardiniz cavabi.

  • MetuStudent

   mene universitetden teklif gelmishdi ve sehv xatirlamiramsa computer engineering uchun 2000 avroya yaxin bir pul idi ,illik. bu pul sadece tehsil haqqidir.yataqxana,yemek ve etc.elave xerclerdir.

 • Vasif

  SAlam men AzMIU 3 cu kurs telebesiyem magisturaturani Turkiyede oxumaq isteyirem dil bilmek vacibdi ?ve hansi seviyyede bilmeliyem ?

  • MetuStudent

   Bu getdiyin universitetden aslidi.eger xarici dilde tedris varsa beli bilmelisen ve seviyye deye bir wey yoxdur,bir imtahan var onu kechmelisen ve ondan sonra sinife bawlaya bilersen.Onun ise seviyyesi universitetden asili olarag deyiwir.Bu chox asan ve ya chox chetin de ola biler.Bezi universitetler Ielts ve Toefl sertifikati qebul ede bilirler.Ielts 6. bal toefl ise 75 bal olmalidir.Bu bildiyim en awagi qebul ballaridi.

 • Sabina

  Salam..Men 11 ci sinifi bitirirem…ve Xaricde oxumag istiyirem dovlet hesabina Tibb uzre….YALNIZ SAT IMTAHANI VERMELIYEM???hansi senedler lazimdi?

 • Necef

  Salam. Universitete daxil olduqdan sonra Tehsil Nazirliyine hansi senedler teqdim etmeliyem?

 • hidayet

  salam.men Naxcivan Dovlet Universitetinin Fransiz dili ixtisasi uzre bakalavr ve magistr merhelelerini ferqlenme ile bitirmisem.xatirladim ki NDU da Fransiz dili ixtisasindaki dersler Fransanin Strasburqdaki MARC BLOCHE universitetinin proqrami esasinda kecirilir.size sualim
  1)men master 2 ni nece burs alaraq Fransada oxuya bilerem?
  2) bu alinmazssa en azindan Fransada 3 ve ya 6 ayliq dil kursu nece kece bilerem,bunun ucun burs almaq mumkundurmu?
  evvelceden derin tesekkurumu bildirirem

 • Rasul

  Men 10cu sinifi bitirirem..SAT 1 imtahanindan 1000baldan yuxari yigmaqla Turkiyede pulsuz tehsil almaq mumkundur? birda SAT 1 dovlet proqrami ilede yoxsa wexsi odeniw olunur?indide tesekkurler

 • Vusala

  Salam..ilk novbede size tesekkurumu bildirirem.menim bir nece suallarim olacaq.Xaish edirem komek olasiniz…Men hal hazirda Chin Tibb Universitetinde Dovlet hesabina tehsil aliram. 2013 ilinde tahsilimi basa vururam..ve sualim bundan ibaretdir ki a)rezidentura oxumaq uchun Turkiyye dovletinde davam etmek isteyirem (bunun uchun ne etmek lazimdir) b)universitete daxil imtahanlarini bakidanda vermek olar mi??? c)imtahansiz qebul olmaq olar mi??? d)dovlet hesabina oxuya bilerem mi?….Onceden tesekkurler hormetle Vusale xanim

 • Qendab

  Salam. toefl ve ielts proqramlarina imtahanlari hal hazirda 11ci snfde oxuyan sagirdler vere biler??ve onlar ne vaxt kecirilir?buu hardan oyrenmek olar?…evvelceden tesekkur.

  • MetuStudent

   bu bakida da var, google.az saytina gir ve Ielts Baki yazsan bes eder) orda butun qaydalarla taniw ola bilersen ve bu yawinla da imtahana girmek haqqin var

 • Aysel

  Salam men magistrarurani xaricde oxumaq isteyirem bilmek isteyirem imtahanlar ne vaxt kecirilir coxsagolun

 • http://www.telebe.az neftyanik

  Salam admin.men neft akademiyasini bitirmisem 2007 ci ilde/ amma yeniden turkiyede tehsil almaq isdeyirem.ankara yada istanbul univirsitetlerinde tehsil ala bileremmi? yeni o univirsitetlere bakalavr yada magistr imtahansiz qebul varmi? onceden tewekkur

 • Turkan

  Salam gələn il universiteti bitirəcəm Türkiyədə magistraturaya necə sənəd verə bilərəm dövlət hesablı oxumaq üçün hansı imtahanları verməliyəm

 • Lamiya

  Salam ADMİN mene turkiye universitetleride doktorantura ile bagli melumatlar lazimdi. men bu il burada magistraturani bitirirem orda doktorantura tehsili nece ala bilerem hansi universitetlerde hansi wertler teleb olunur qebul vaxtlari ne vaxtdi ve s vacib wertler cox cox xaiw edirem bu barede mene melumat gonderin cox vacibdir xaiw..

 • orxan

  salam.bilmek isteyerdim eger turkiyeye imtahan verdikden sora qebul olmasam bizim universitetlere imtahan vere bilerem?

  • MetuStudent

   Beli istediyin qeder imtahana girib qebul ola bilersen.Birce TCS imtahanindan bawqa.

 • Ayla

  salam, mən Huquq fakultəsində oxuyuram, magistraturanı Turkiyədə oxumaq istəyirəm. Bunun üçün Azərbaycanda imtahan verməliyəm, yoxsa Turkiyədə. Əgər Azərbaycanda imtahan verməli olsam, topladigim balla, Turkiyədə istədiyim unversiteti seçə biləcəm. birdəki türkiyədə qiyabi magistr təhsili var..?

 • BALOGLAN

  TURKIYEUE qebul bakinin harasinda kecirilecek

 • pervin

  Turkiye Unverstetlerine nece fenden imtahanlar olacaq?

 • Vusale

  salam.men bdu biologiya fakultesinde tehsil aliram.turkiyede dovlet hesabli magistr tehsili ala bileremmi? bunun ucun hansi sertler var?

 • Elxan Salmanov

  salam.eger menim xarici universitetden qebul mesaji almisamsa men dovlet proqramina dusmek ucun tqdk imtahanina girmeliyem? cox sagolun

 • Amil

  Salam. Yuxarida yazilib ki, hemin xarici ali tehsil ocaginin dilini bilmelidir. Turkiyenin boyuk universitetlerinde fakultelerin ekseriyeti esasen ingilis dilindedir. Yeni qebul olmaq ucun mutleq ingilis dilini buradan oyrenib getmek lazimdir? Mesele burasindadir ki, sozugeden universitetler ozu 1 il ingilis dilinde hazirliq kursu kecmeye hazirdir. Sualim beledir: Bizim dovlet xettinde gedib ingilis dilini orada oyrenmek ucun serait yaradilirmi? Bu sualla bir cox yere muraciet etmisem. Amma hec bir yerden deqiq cavab demiyibler. Xahis eliyirem eger melumati olan varsa zehmet olmasa melumat verin. Bir de butun bunlar ucun Attestat qiymetleri deqiq nece olmalidir?

 • http://emin emin

  men 11-ci sinifini qurtarib turkiyede tehsil almaq isteyirem

  • http://emin emin

   xahis edirem mene turkiyedeki universteleri yazin

 • http://telebe.az efendi

  salam simali kiprda imtahansiz tehsil mumkundu mumkunse nece

  • Admin

   Salam bunun ucun sadece Atestat teleb olunur. IStenilen Kipr universiteti bu qebulu heyata kecirir

 • efendi

  salam kiprde imtahansiz tehsil almaq olarmi olsada nece olar

 • efran

  slm men dovlet hesabina rusiyada magistr tehsili almaq isteyirem..bunun ucun ne etmeliyem…indiden cio sag olun..

 • Ceyhun

  salam ! men BDU-da kimya fakultesnin 3 kurs telebesiyem . Universitete 448balla qebul olunmusham. Bilmek isteyerdim 4-cu kursumu dovlet hesabina xaricde devam etmek mumkundurmu . ve eger mumkundurse bunun ucun hansi senedler lazimdir ?

 • Fehmin

  salam,men turkiye tib dovlet tib universtetine nece qebul ola bilerem?

 • Uzdana

  Salam.Mən tarix uzrə(türkologiya) xarixdə magistr oxumaq istəyirəm. bu ixtisas üzrə dövlət hesabına oxumaq mümkündürmü? bir də yuxarıda universitetdən burs almaq haqqında oxudum. zəhmət olmasa izah edin ki, bu necə olur?

 • nesrin

  salam.men bakidas musiqi mektebini bitirmisem,11sinifde oxuyuram,turkiyede konservatoriyaya qebul olunmaq ucun ne edmeliyem?xarici pasportum yoxdur,yashim 17.coxsaqol

 • ELVİN

  salam men turkiyede 4.kursda oxuyuram…magistr oxumagi fikirlesirem men YÖS imtahanı ile qebul olmusdum indi istyrem TCS ye keçerek magistri devam eliyim nece elemek olar?…

 • Qenber

  Salam,men bu il 2-ci kursda oxuyuram ve xaricde dovlet hesabina magistr oxumaq isteyirem ve ixtisasim da Dunya iqtisadiyyati-di,men hardan oyrene bilerem ki bu ixtisas uzre dovlet hesabina tehsil var ve birde imtahansiz tekce turkiyede magistr etmek olur??

 • Kamran

  salam.men isterdim bilmek,siz yaponiyaya da telebeleri gondere bilersiz?mene hem memarliq hem de ressamligha aid ixtisaslar maraqlandirir.

 • http://sulu suleyman

  salam men bilmek isterdim turkiyede qebul olmaq ucun atessdatdan baska imtahan verejiy bide hansi fenlerden xais edirem biraz tez cavab veresiz

 • Gullu

  Salam. Mən Azərbaycan Dillər Universitetinde,Filologiya (İngilis dili üzrə) fakultəsində (3-cü kursda) təhsil alıram. Magistraturanı İngiltərədə oxumaq istəyirəm.Bilmək istəyirəm ki, filologiyanı bitirib başqa bir ixtisas seçə bilərəmmi? Əgər seçə bilərəmsə, bunun üçün əlavə imtahan verməliyəmmi?
  Dovlət proqramına hansı ixtisaslar daxildi?
  Bəs masteri Türkiyədə oxuya bilmək üçün hansı imtahan verməliyəm? Türkiyədə master oxumaq üçün humanitar fənlər üçün Dövlət proqramı varmı?

 • teymur huseynov

  salam.men TOEFL(90) dan derecem var ve ixtisasimda profildi.hal hazirda 3-kursda oxuyuram.magistr pillesi ucun oxumaq istiyirem.sadece problem ondadiki menim 1-kursun 1 semestrde bir nece fenden 3 um var.qalanlari 4-5 qiymetdi.birde ATTESTAD qiymetlerinin burda menim ucun ne kimi rolu var?xaiw edirem cvb yazin bu menim ucun cox vacibdi.men tequdu elde elde bilecem?

 • Turkan

  Salam. Bilmek isterdim ki, dovlet proqrami ile huquqshunas kimi xaricde nece tehsil almaq olar?
  Onceden teshekkurler .

  • elnur

   Salam Turkan xanim.Xeyr huquq ve iqtisadiyyat uzre dovlet proqramiyla tehsil ala bilmersiz.Bu ixtisaslar uzre dovlet terefinden vesait ayrilmir

 • http://www.facebook.com/shems.jamila Cemile

  Salam.Mən hal hazırda 11 ci sinif tələbəsiyəm Trda oxumaq üçün mentiqden bide riyaziyyatdan imtahan vermeliyem ama bu imtahani vermek ücün gerek Turkiyeye gedem. men ise burda imtahan verib qebul olub olmadigimi oyrenmek isteyirem bu mumkundur? birde imtahan hacandir? bu haqqda melumet vererdiz xaish edirem.

 • Emil

  Cox xaiw edirem sualimi cavablandirasiz ADMIN…

 • Emil

  Salam . Men BDU-nu bakalavr pillesi uzre qutarmisham . Almaniyaya magistra daxil olmusham ve teqaud programinda ishtirak etmek isteyirem. Men teqaud programinda ishtirak ucun Azerbaycanda da magistra daxil olmaliyam ???

 • http://@ sedef

  Salam bilmek isteyerdim dovlet hesabina xaricde magistr tehsili almaq ucun TQDKnin kecirdiyi qebul imtaahanindan en azi ne qeder bal toplamaq lazimdir?

 • elnur

  hem de Turkiye universitetlerinde TOEFL-la bakalavr tehsili almaq olar?meselen Istanbul universiteti.cox xahis edirem cavab yazin

 • elnur

  Salam.xahis edirem zehmet olmasa suallarima cavab yazin.xarici olkenin universitetine toefla senedleri gondererken Azerbaycanda oxudugum universitetin qiymetlerine fikir verilir?

 • Hecer

  menim sualima cavab veren tapilsa sevinerem

 • Hecer

  evvela salam,men ADNA-sinda tehsil aliram,ixtisasim kimya muhendisidir,hal hazirda 1.kurs telebesiyem men tehsilimi xaricde davam etdirmek isteyirem dovlet hesabina bunun ucun ne etmeliyem?

 • gunay

  salam.men orta mektebde oxuyuram tehsilimi russiya federasiyasinda davam etmek istiyirem.mene moskvada universiteta girmeye gore komek ede bilersiz?yani hara muraciyet elemeliyem?

 • http://telebe.az Nurlan

  bırde bılmek ısderdım menım bır dosdum anakara tıbde oxuyur o da bu musabıqede ıstırak ede bıler(dovlet proqramında)ve ıstırak etmesı ucun hansı senedler lazımdı

 • http://telebe.az Nurlan

  sayın admın cavab vermedınız sıyasal bılgıler fakultesı malıye bolumu 1 kurs olduquna daır bır sened getırse dovlet proqramında ıstırak ede b ıler ya yox xaıs edırem cavablandırasuz

 • http://telee.az vasmoyski

  sadece atestatla imtahana girmeden turkiyede POMEM-de (polis meslegi egitim merkezi) oxumaq olar?

 • http://telebe.az Adonis

  Salam.Men Azerbaycan Dovlet Medeniyyet ve Incesenet universitetinin 4 kurs telebesiyem.Rejissorluq faklutesinde tehsil aliram.Men Turkiyede magistr tehsili ala bileremmi dovlet hesabina,Istanbul guzel sanatlar unversitesi ve marmara unversitesinde de bizim fakulte tedris olunur.Bu universitetlerin her hansi birinde,sinema -televizyon bolumu!Xahis edirem eyer mumukunse cavablandirin menim sualimi!!!

  • Admin

   Salam beli mumkundur. Sizin dediyini ixtisaslar uzre bir sira fakulteler var. Amma bir mesele var ki hele ki melum deyil ki Dovlet proqraminda bu ixtisas prioritet olacaq ya yox. Eger olsa problem olmayacaq yox eger olmasa o zaman problem yarana biler sizin dovlet hesabina tehsil almanizda. Amma eger TOEFL IELTS den yuksek bal toplasaniz ya da TQDK imtahanindan bu zaman da pulsuz tehsil almaq imkaniniz olacaq

 • gulya

  cavab ucun tesekkurler

 • gulya

  salam.men ATUnun Tibbi profilaaktika fakultesinde oxuyuram.tehsil sistemi 5 illikdir.bu il bitirirem. bilmek isterdim xarici olkede rezidentura tehsili ala bileremmi amma istediyim ixtisasa gore.tebiiki toefl bitirdikden sonra?

 • ayten

  salam.men bdu nun 4cu kurs telebesiyem.xaricde magistraturaya qebul olmag ucun burda magistratura imtahani vermeliyem?

 • ayka

  salam men diller universitetinin 4 cu kurs telebesiyem ixtisasim ingilis dilidir, norvecde dovlet proqrami ile tehsil aliram bu il teqdim olunan prioritetlerin icerisinde ixtisasima uygun hecne yoxdu indi bilmek isteyirem ki bu il men qebul ola bilmerem?

 • http://Telebe.az MAHMIDBEYLI

  Salam men xaricde ABS-da tehsil almaq isteirem SDU=nun Komputer muhendisliyinin 2ci kur telebesiyem ve bilmek isteyirem ki ingilis dilini bilmek mutleqdi ya yox. Xahis edirem cavvab yazin,indiden twk.

 • ADIGOZELOV TURAL

  salam mentehsilmi almanyada davam etdrmek isteyrem bunu dovlet hesabina davam etdrmek istirem bununcun ne lazmdi hansi telebler ireli surulur zehmet ol,asa etrafli

 • Nurlan

  salam men ankara unverstedin de siyasal bilgiler fakultesi maliye bolumune bu il qebul olmusam hal hazirda ingilisceden hazirliq oxuyuram bilmek isderdim ki dovlet proqramina bas vura bilerem

 • NuRaNe

  bir de dovlet programi ucun senedler hansi ayda verilmelidir?

 • NuRaNe

  Slm.Tibb ixtisasi uzre dovlet programiyla Turkiyede bakalavr tehsili ucun TQDK-dan 600-den cox bal toplamaq lazimdi,yoxsa 550-den?

 • Akifa

  Salam men BDUnun alman dili filologiyasinda magistr tehsili aliram .. Alman dilli olkelerin birinde tehsilimi davam etdirmek isteyirem , lakin dovlet xetti ile.. eger mumkunse cavablandirin

 • lale

  salam.men BDU-da beynelxalq munasibet oxuyuram.magistr tehsilimi turkiyede bu ixtisas uzre dovlet hesabina almaq imkanim varmi?

 • Selcan

  salam.men bu il 11ci sinifde oxuyuram rus bolmesende.Turkiyede tibb universitetinde tehsil almaq isteyirem.bunun ucun ne etmek lazìmdì?

 • Gunay Recebova

  Salam.Men Çexiyada magistr pillesində təhsil almaq üçün harda ve hansı şertlərlə imtahan verə bilərəm

 • http://telebe.az vasmoyski

  sadece atestatla imtahansiz turkiyede POMEM-de (polis meslegi egitim merkezi) oxumaq olarmi?

 • http://genclerinmekani.wen.su Azer

  salam/ men atestatla turkiyede tehsilimi davam etdirmek isteyirem bu barade haradan melumat alim ??

 • http://hm gulnar

  salam men 2ci kurs tələbəsiyəm riyaziyyat müəlliməsi oxuyuram.turkiyədə magisturatura oxumaq istəyirəm iqtisiyyat ya da maliyyə uzre oxumaya bilərəm? ve bunun uchun ne lazimdir?

 • EFSANE

  salam/sened qebulu ne zaman olacaq/oradaki universtite qebul olduqdan sonra yoxsa/bir sira denedleri onceden teqdim etmek lazimdi

 • asqin

  salam men 2ci qrupda tehsil aliram hele 1-ci kursa gedecem amma men Turkiyede tehsil almaq isteyirem TQDK balim 682-dir bu mene komek eleye biler yoxsa nese imtahan vermeliyem???ozumde turk,rus,ingilis dillerini serbest bilirem dovlet proqrami ile gedecm yoxsa odenis vasitesile xahis edirem cavab yazin indiden tesekkurler!!!!!

 • http://telebe.az vasmoyski

  turkiyede polis akademiyasi

 • http://telebe.az vasmoyski

  salam men bilmek istiyiremki sadece atestatla imtahansiz tehsil polis akademiyasi ucunde kecerlimidir ve kecerlidise hara baw vurmaq lazimdi?

 • İnci

  Salam. Men bakalavr ve magistraturani Azerbaycanda pulsuz bitirmishem. Turkiye universitetlerinden birinde pulsuz ikinci ali tehsil almagim mumkundur?

  • Admin

   Salam bunun ucun siz her hansi bir proqramdan (TOEFL, TQDK, IELTS) yukssek netice gostermelisiniz

 • http://telebe.az yawar

  noldu admin menim size verdiyim sual cox cetin oldu deyesen cavab vermediz

 • NuRaNe

  slm.2-ci kurs tibb telebesiyem.Turkiyede bakalavr tehsilimi davam etdirmek isteyirem.TQDK balim 582 -di,odenisli tehsil aliram.BU halda dovlet proqramiyla tehsil mumkundu?

  • Admin

   Salam eger indiden bu suala cavab vermek cetindir cunki gelen il ucun prioritet ixtisaslar mueyyen olunmayib mueyyen olunarsa her hansi bir fikir soylemek olar. Ixtisaslar elan olunsa telebe.az da olacaq

 • http://telebe.az yawar

  turk silahli kuvvetlerinde ozel harekatci olmaqcun ne etmek hara baw vurmaq lazimdi xais olunur mene bu haqda melumat veresiniz

 • Turkan

  Salam men Diller Universitetinde 4-cu kurs ingilis dili fakultesinde oxuyuram/magistraturani xaricde oxumaq isteyirem /olar ki men yalniz TOEFL YA IELTS birine hazirlasim onlardan seviyye aldiqdan sonra her hansi bir olkeye sened verim yoxsa mutleq burda magistr imtahani verib ondan bal toplamaliyam sonrada bu bala muvafiq xarice vermeliyem? birde Turkiyede oz hesabima Toefl ya ielts verdikden sonra tehsili neceye basa gele biler?

  • Admin

   Salam yox burdaki magistr ballari demek olar ki hec bir olkede taninmir siz mutleq ya TOEFL ya IELTS ya da Turkiyede oxuyacaqsinizsa ALES imtahani vermelisiniz

 • Afag

  Admin bey siz menim suallarimi niyese cavabsiz qoymusuz..yene de sag olun

 • Leman

  salam men dovlet xetti ile turkiyed tehsil almaq isteyirem ama onun imtahanina hazirlasmaq ucun kurs tapa bilmirem cox xahis edirem mene bune hazirlasmaga gore bir yer meslehet gorerdiz cox xahis edirem cunki eger eziyyet deyilse hemin yerlerin unvanlarini da yazardiz.

 • ismayil

  salam men xaricde yani tukiyede tehsil almaq isteyirem dovley hesabina deyirsiz ki sadece Atestat saglamliq haqqinda arayish bir de xarici pasport lazimdi bes men bu senedleri hara teqdim etmeliyem

  • Admin

   Salam dovlet proqramina qebul olmaq ucun birinci universitete daxil olmalisiz sonra ise universitetden lazimi senedlerle birge Tehsil nazirliyine teqdim etmelisiz senedleri

 • Ceyhun

  salam,men 635 balla iqtisad universitetinin maliyye fakultesine daxil olmusham,2-ci kursdan dovlet proqram ile xarice gede bilerem? ve esas da yigdigim bala ve attestata(attestat qiymetlerim hamisi 5-dir) gore secimde hansisa ustunluk elde ede bilerem?mene nedense imtahan vermek lazim gelecek?

 • mubariz

  MBA-de tehsil almaq ucun nelere malik olmaliyiq?

 • Aysel

  Salam.
  Men BDU-da biologiya ixtisasını bitirmişəm.
  Eyni zamanda 2011-ci ildə BDU-da magistratura pilləsini də bitirmişəm.Amma indi biologiyaya daxil olan başqa ixtisas üzrə xaricdə təhsil almaq istəyirəm.
  3.1.1 yarımbəndində qeyd olunanları nəzərə alsaq, bilmək istərdim ki, mən xaricdə 2-ci magistratura təhsili almaq istəsəm, dövlət məni maliyyələşdirərmi?
  Çünki mənim təhsil almaq istədiyim molekulyar biologiya və ya bioinformatika kimi ixtisaslar bizdə o qədər də yüksək səviyyədə deyil və onların ölkəmizdə inkişafına böyük ehtiyac var.
  Əvvəlcədən təşəkkürlər.

 • Afag

  Tebii ki dovlet xettiyle tehsil almag ucun.

 • Afag

  Salam men Ekologiya uzre Xaricde xususile de Ingiltere ve Amerika kimi olkelerde tehsil almag isteyirem.Eger Toefl netice
  mi teqdim edeceyim universitetler mene tesdiq ve devet mektubu gonderseler men hansi tarix intervalinda Nazirliye ne kimi senedlerle muraciet etmeliyem…Ve Xahis eleyirem ki MBA programi hagda aydin sekilde melumatlandirasiniz evvelceden tesekkurler..

 • EFSANE

  SALAM/MEN MAGISTURATURANI TWRKIYEDE OXUNAQ ISTEYIREM.AMMA TOEFL DERECEM YOXDU DOVLET HESABINA TEHSIL ALMAQ ISTESEM BU MUMKUNDU.

 • mubariz

  salam.mən 2012-de AzTU.nu bitirecem.ixtisas-proqramlasdirma.Ingilis dilli olkede dövlət hesabına təhsil üçün mentiq ve riyaziyyatdan elave oz magistr imtahanimiza da girmeyim vacibdi? ve mutleq oz ixtisasima uygun sahede tehsil almaliyam yoxsa istenilen sahede ala bilerem?

 • Gulka

  Birde 1ci smestrde D ve E var qiymetlerimin icinde,bu da tesir ede biler?

 • Gulka

  Salam.Men ADIUnun 2ci kurs telebesiyem,Fakultem muhasibat ucotudur.Eger tehsilimi Turkiyede davam etdirmek isteyiremse,hansi proqramla imtahan vermeliyem?Qebul balimda 610dur.bu ne derecede tesir eliyer?

  • Admin

   Salam bu balla siz Turkiyede pulsuz tehsil ala bilersiniz.

 • ilknur

  salam men aztu nun neqliyyat fakultesinde oxuyuram . magistri xaricde oxuyuya bilerem ( dovlet hesabi ).bir de . magistrde bashqa ixtisasnan oxuya bilerem ?

 • Sabir

  salam men musteqil shekilde universitete qebul olsam dovlet proqramina oxuya bilerem.tqdkda 474 bal yigmisham.birdeki burdaki universitetimn qiymetleri chox vacibdi?

 • http://ssdd samir

  salam men turkiyeyenin izmir iqdisad universitetine odenisli daxil olmaq ucun tqdk dan ne qeder bal yigmaliyam yoxsa ora daxil olmaq ucun basqa imtahan verirsen?? xais edirem odenisli kecid balin ve minumum odenisi deyesiniz cavab ucun indiden sag olun

 • nermin

  salam eger prioritet ixtisasda oxumuramsa demek dovlet hesabina xaricde tehsil sansim yoxdu??siyahida beynelxalq munasibetler ixtisasi yoxdu ama ixtisasli kadrlara ehtiya var bildiyim qederile.onda dovlet hesabina tehsile umid etmeyim?

 • Azad

  bakalavr pillesinde huquq uzre dovlet proqrami esasinda xaricde tehsil almaq mumkundur?

  • Admin

   Salam bu suala indi deqiq cavab vermek cetindir cunki bu il 2011 ci ilin qebulunda huquq ixtisasi yox idi. 2012 de hansi ixtisasa ustunluk verileceyini demek ise indiden cetindir.

 • leyla

  salam. men sizden cox incidim.men yazdiqim suali nie cvblandirmadan silmisiz?sualim bele idiki atestatla turkiyenin hacettepe ve ya ankara universitetinde tehsil almaq olar yoxsa tekce eyaletlerde olan universitetlerde tehsil almaq olar?

  • Admin

   Sherhler silinmeyib. sadece suallar cox oldugundan cavablandırma bir qeder gecikib. Narahatciliga gore uzr isteyirik. Sualiniza cavab olaraq onu qeyd edek ki, siz bu universitetde atestat qiymeti ile de tehsil ala bilersiniz. Amma ola biler ki, sizden elave olaraq her hansi bir daxili imtahan teleb etsinler.

 • leyla

  salam cox sag olunki burada haminin sualini cvblandirirsiniz ve komek etmeye calisirsiniz. ALLAHDA sizin komeyiniz olsun.
  menim sualim beledi. men bir yerden maraqlanmisamki turkiyeye tehsilde yalniz atestat ve sexsiyyet vesiqesi lazimdi amaki bolgelerde olanlara yox en meshur universitetlere.ankara universitetine,hacettepeye ve otdu ye.qebul olandan sora ise yalniz 3000 manat odeyirsen.men bildiyime gore bu atestatla qebul yalniz bolgelerde olan zeif universitetleredi.men ne edim ora evvelden 500 manat beh vermeliyem verim yoxsa sehf melumatdi. hemide deyirler qebul olmamaq sohmeti yoxdu.cox xais edirem etrafli melumat verediniz.men ne edim???

 • Ляман

  Salam.Men 11-ci sinife kecdim,ve ali ixtisasa hazirlashiram.Rus bolmesiyem 1 qrup.Litvada dovlet hesabina tehsil almaq isteyirem.Bildiyime gore bir musabiqeden kecmek lazimdir.Sizden xais edirem ki musabiqe haqqinda mene melumat veresiz.Musabiqenin shertleri nedir?ve minimum nece bal yigsam bu musabiqeye qatila bilerem?Qabaqcadan minnetdarligimi bildirirem.

 • http://telebe.az sevinj

  Salam.siz qeyd etdiniz ki TQDK bali ile Simali Kiprde tehsil almaq olar.bu tehsil odenisli ve ya odenissiz olacaq? birdeki men artiq 2ci kursam bu menimcun de mumkundur?

 • http://telebe.az nermin

  salam.turkiyede management oxumaq olar bunun ucun ne etmeliyem…

 • http://info@telebe.az Elshad

  salam xaricde kompyuter sahesinde dovlet hesabina ve ya universitet hesabina nece tehsil almaq olar?

 • Məmməd

  salam.mən bu il AzTU.nu bitirirəm.ixtisas-Maşınqayırma.Türkiyədə dövlət hesabına təhsil üçün nece imtahan vermeliyəm? hansı proqram üzrə?mentiq ve riyaziyyatdan elave oz magistr imtahanimiza da girmeyim vacibdi? ve mutleq oz ixtisasima uygun sahede tehsil almaliyam yoxsa istenilen sahede ala bilerem?

  • Admin

   Siz istenilen sahede tehsil ala bilersiniz. IMtahanlara geldikde esasen riyaziyyat ve mentiqden imtahan vermelisiniz. Sonra da universitetde intervyudan kecmelisiniz. TQDK nin magistratura imtahanlarina girmek lazim deyil

 • Suleyman Suleymanov

  Salam Admin. Menim bele 1 sualim var. Men Bakalavr tehsilim ingilisce olduguna universitet mene resmi setifikat ve mektub veribki esas fenleri ingilisce almisham. Bu senedler vasitesiyle TOEFL ve IELTS olmadan xarici universitet meni qebul edib.
  Menim sualim ondan ibaretdiki… Men Tehsil nazirliyinin teqaud proqramina bash vurmaq isteyirem. Senedlerimi vermek ucun getdikde mene dedilerki senin TOEFL ve ya IELTS-in olmalidi, bu olmadan qebul etmirik. Bir sozle senedlerimi qebul etmediler. Amma tehsil hazirliyinin saytinda qeyd edilibki bu iki sened movcud oldugu halda teleb olunur. Sizce tehsil nazirliyinden mene duz deyibler, yoxsa loru dilde desek meni yola veribler? Evvelceden teshekurler.

  • Admin

   Salam TOEFL ve ya İELTS dereceleri beynelxalq derecelerdir. Bu imthanalardan her hansi birninnin neticesi mutleq olmalidir.

 • http://telebe.az Sebine

  salam.bu il magistraturanim bitirdim. Xaricde doktorontura tehsili almaq ucun ne etmeliyem? Burada qebul olduqdan sonra xarici her hansi universitite bu proqramla gonderile bilerem?

 • Yegana

  Salam.
  1.Dovlet programina ilin istenilen vaxtinda muraciet etmek olar?

 • kamran

  salam.men soruşmaq isterdim ki,təqaüd şərtlərini qəbul edib yerinə yetirməsəm,yəni 5 il azərbaycanda işləməsəm,nə olacaq?

 • Akifa

  Salam. Men BDU alman dili fakultesine magistratura pillesine daxil olmusham, lakin tehsilimi Almaniyada davam etdirmek isteyirem . Bu barede men isterdim melumat alim

 • Mira

  Salam.Diller 3cu kursu bitirdim..Turkiyede tehsil almaq isteyirem esasende Bogaziçi unide..Turkiyede dövlət hesabina master almaq olar ya yox?ne qeder şansim var?ve men tercumede oxuyuram hansi ixtisasi seçe bilerem?

 • http://agent aynure

  sorusmaq ayib olmasin niye suallarima cvb yazmirsiz???yoxsa cox eziyyet verirem size????????men sizin cvbnizi gozluyurem

 • http://agent aynure

  birde men isdediyim fakultenin qiymetini diyerdiz zehmet olmasa.bes men neden imtahan versem pulsuz oxuya bilerem?????bu mumkundu???bes harda qalaciq ozuuzevmi tutaciq orda???????

 • http://agent aynure

  bes men hara yaxinlasmaliyam?????zehmet olmasa deqiq melumat yazin tam etrafli.men hara gelib sizin sirketi tapa bilerem

 • Cavad

  Men ADNA-nin Informatika ve Hesablama texnikasini bitirmisem. Men Dovlet Proqramina duse bilerem Turkiye universitetlerinden birine oz ixtisasim uzre daxil olsam?

 • http://agent aynure

  salam men ukraniyada tehsil almaq isdirem.hemde ingilis dilinde .bilmek isdirem orda oxumaq ucun ukraniya dilide bilmeliyem??????hem men maliye fakultesini isdeyirem bu tehsil haqqi neceye olar??????cvab yazsaniz sevinerem tsk

 • Rufat

  salam.men hal hazirda 3cu kursa kecirem ve sentyabr ayindan ielts kursuna baslayacam ve meqsedim indiden magistraturani xaricde oxumaqa hazirlasmaqdir.bilmek istiyerdimki,tutaqki men mene lazim olan 7ielts balini yigdim,ingilterede magistraturani dovlet hesabina oxuya bilerem?birde magistraturani dovlet hesabina xaricde oxumaq ucun bal heddi varmi?indiden tesekkurler

  • Admin

   Beli dovlet hesabina oxuya bilersiz. Xeyr bal heddi ancaq universitetlerde var yani siz birinci universitete qebul olmalisiniz ondan sonra hemin senedleri Dovlet proqramina teqdim etmelisiniz

 • konul

  salam.tibb univerisitetinin 2-ci kurs,stomatologiya fakultesinde tehsil aliram.bu zamandan sonra men turkiyenin ve yaxudda bawqa xarici dovletin ali tehsil muesisesinde dovlet proqrami uzre tehsil ala bilerem?

 • http://www.facebook.com zaur meherremov

  salam men ATU da MP-da 5-ci kursda oxuyuram.tehsilimi Almaniyada davam etdirmek isteyirem dovlet hesabi ile.490 balla qebul olmuwam,orta qiymetlerle oxuyuram.nece komeklik ede bilersiniz?xahie edirem etrafli cavablandirin onceden tewekkur…..

 • Mehri

  Hamiya salam bilmek isterdim Turkiyede dovlet universitetlerinde masterler uchun illik ne qederdir xahish edirem sualimi cavablandirardiz fakulteler humanitar uzre olsun onceden teshekur

 • Mehri

  Salam bilmek isterdim Turkiyede master dovlet hesabina mumkundur ya yox. Men Baki Slavyan Universitetinin”rus dili ve edbiyyatin”bitirmishem menim ne qeder shansim var orda yeni Turkiyede master almaq onceden teshekkur

 • nazli

  hormetli admin,bes men SAT sertifikatimi alandan sonra?onda devlet herhansi birsey ede biler?birde SAT barede etrafli melumati hardan ala bilerem?evvelceden tewekkurler

 • nigar

  salam.men bu il 11 ci sinifi qurtariram rus bolmesinde oxuyuram.ixtisas qrupum 2 ci qrupdu-iqtisadiyyat.turkiyede tehsil almaq isteyirem.burda ali mektebe imtahanda yuksek bal yigsam dovlet hesabina turkiyede oxuya bilerem?

 • nazli

  salam.men 10cu sinifde oxuyuram.turkiyede tibb uzre tehsil almaq isteyirem.tqdk.dan 600den yuxari bal toplamaqla devlet hesabina oxumaq olur?

  • Admin

   Salam Dovlet hesabina xaricde oxumaq cun ilk novbede xaricdeki universitete daxil olmalisiz. Ondan sonra nazirliye universitetden lazim olan senedleri gondermelisiniz. Saytin dovlet proqrami 2007 2015 proqrami bolmesinde bu haqda melumat var

 • ayka

  salam men diller universitetinin telebesiyem magistraturaya hazirlasmaq ucunilk evvel neden baslamaliyam

 • Nigar

  Hormetli admin melumatiniz uchun teshekkurler ama men Azerbaycanda artiq tibb sahesi uzre tehsil almisham ve internani bitirirem(yeni tam olaraq ixtisasim da var) men dovlet proqrami cercivesinde tehsilimin davami olaraq turkiyede rezidentura oxumaq isteyirem.Sizin saytda oxudugum melumatlar icerisinde menim ixtisasimin da oldugunu gordum,men nece ve kime muraciet ede bilerem ki dovlet programi uzre rezidenturaya gonderilenlerin musabiqesinde ishtirek ede bilim? Ve hansi tarixe kimi? Etrafli melumat verdiyiniz uchun thanks,duzu hech gozlemirdim ki bizde de suallarimiza cavab tapa bileceyimiz bir sayt var.Teshekkurler

  P.S bildirmek isteyirem ki universiteti qirmizi diplomla bitirmishem

 • Nigar

  Salam,men iyun ayinda internani bitirirem,tehsilimi Turkiyede davam etdirmek isteyirem.Tibb sahesinde de imtahansiz qebul var yoxsa nece?Eger ordaki universitetden devet almish olsaq dovlet programina nece dushmek olar ve kime muraciet etmeli? Hansi tarixe kimi muraciet kecherlidir?Evvelceden Teshekkurler

  • Admin

   Salam siz tibb sahesi uzre tehsil almaq isteyirsinizse SAT imtahani vermelisiniz. Bu haqda saytin ana sehifesinde melumat tapa bilersiz. Imtahansiz Turkiyede tibb sahesi uzre oxumaq cetin meseledir. Dovlet proqramina geldikde ise siz artiq bir az gecikmisiz. Qebul gelen ayin 1 den bashlayir. Eger en azindan 20 gunun icinde universitete qebul olma senedlerini ve diger senedleri hazirlaya bilsez o zaman bu il Dovlet proqramina sened vere bilersiz. Proqram barede etrafli melumat da saytda var.

 • http://telebe.az aysel

  men magistraturanin 1ci merhelesinden 72bal toplamisam…ixtisasim kimyadi…tehsilimi turkiyede davam etdirmek ucun senedlerimi verecem..burada imtahan olacaq??ve olsa ixtisasimdan olacaq??

  • Admin

   Salam imtahanlar artiq olub siz indi bir basha olaraq universitetlere muraciet ede bilersiniz. Onlarin bezileri haqda telebe.az da melumat var

 • http://telebe.az Cavidan

  salam men xaricde ( teqriben pribaltika olkelerinin 1 `de) tehsil almaq isteirem, ama oz hesabima yox dovledtin hesabina, bunu uchun ne lazimdi? hal hazirda 11`de oxuyuram, gedib orda vere bilerem imtahani yoxsa burda qebulda yigdigim bal lazimdi?

  • Admin

   Salam siz TOEFL ya da IELTS imtahani vermelisiniz. Hemin imtahani burda Bakida verib neticeleri elde etdikden sonra hemin istediyiniz universitete gondermelisiniz. Siz bu sahede yeqin bir az gecikmisiniz. Dovlet proqrami uzre tehsil almaq isteyirsinizse o zaman iyun ayindan senedlerinizi vere bilersiz Tehsil Nazirliyine. Bu haqda etrafli melumat telebe.az da var

 • Narin

  Men bu il 11-ci sinifde oxuyuram rus bolmesinde ve isteyirem turkiyeye sened vermek..ixtisas secimim 2-ci qrupdu..olar ki burda 2-ci qrupa imtahan verim ve hemin balnan Kipra qebul olum? Birde bilmek isterdim Kipre qebul olmaq ucun nece bal yiqmaliyam ve tehsil odenisli olur?

  • Admin

   Salam siz Kiprda tehsil almaq ucun 200- 250 baldan yuxari netice gostermelisiniz

 • firdovsi

  SALAM MEN XARICDE TEHSIL ALMAQ ISTIYIREM.HAL HAZIRDA 11-CI SINIFDE OXUYURAM ALI MEKTEBE HAZIRLASIRAM ISTERDIM KI, XARICDE TEHSIL ALIM BUNUN UCUN MEN NE ETMELIYEM. IMTAHAN VERMELIYEM YOXSA YOX.

  • Admin

   Salam siz bir sira olkelerde tehsil ala bilersiz. Bunun ucun TOEFL IELT imtahani vermelisiniz. Amma bu imtahanlar olmadan KIprda Turkiyede de tehsil almaq imkaniniz var tekce Atestala ve ya TQDK dan topladiginiz ballarla.

   • /// esnad

    tamam onda atestatla yalniz turkiyede tehsil almaq olar? tek atestat lazimdi? basqa hansi senedler lazimdi? indiden cavabcun tesekurler

    • Admin

     Atestat saglamliq haqqinda arayish bir de xarici pasport

     • http://mail.ru Feqan

      Admin Tqdk’da yigdigin bal ile turkiyede dovlet hesabina tehsil mumkundur ??

 • cavid

  salam men 2ci kursda oxuyram gələn il toyfuldan imtahan verib eger qebul olsam dovlet hesabli oxumaqcun daha hansi senedleri isteyecekler

  • Admin

   Salam bu haqda bizim saytin bolmesinde butun melumatlar var baxa bilersiniz

 • aga

  yuxarida qeyd edilibki texniki sahələr üzrə ən azı 70 bal, digər sahələr üzrə ən azı 80 bal toplanilmalidir,bu ne menani verir? Ixtisasa göre deyirler?

 • http://facebook.com orxan

  men Azerbaycan Diller Un-de III kursda oxuyuram
  fakulte ingilis dilidir
  bundan elave alman ve fransiz dillerini de oyrenirem
  1)bilmek istyrem ki turkiyede magistraturaya nece imtahnsiz qebul edirler?
  2)men MBA uzre oxuya bilerem mi?
  3)tehsilimi xaricde dovlet hesabina veya hemin univ hesabina nece ala bilerem
  4)ingilis dili ixtisasina uygun magstr ixtisasi secmeliyemmi yoxsa istedyim fakulteni?yada iqtisadiyyatla elaqeli?

  • Admin

   Salam magistratura imtahani her bir ali mekteb uzre ayridir. Amma umumin siz mentiq ve Riyaziyyatdan imtahan vermelisiz.
   MBA uzre de oxuya bilersiz sadece siz baxmalisiz ki sizin sahe bu il ucun prioritetdirmi
   Yene de dediyim kimi dovlet hesabina da oxuya bilersiz. Hemcinin universitetde burs da ala bilersiz. Bu sizin bilik seviyyenizden asillidir.
   Siz sitediyiniz fakulteni sece bilersiniz.

  • http://telebe.az murad

   salam
   mən 7-ci sinifdə oxuyuram amma maraqlaniram ki turkiyenin yakin goğu universitetinin neft muhendisliyine daxil olmaq ucun hansi fenlerden imtahan vermen lazimdir?

 • Buta

  Salam. Mən magistraturanı bu il bitirecem. Tehsilimi Türkiyede davam etdirmək isteyirəm. Bunun üçün hansı tələblərə cavab verməliyəm ?

  • Admin

   Salam siz universitet neticelerinizi gostererek Turkiyenin istenilen universitetine qebul ola bilersiniz. INdi Turk universitetleri Imtahansiz telebe qebulu edirler.

   • Emin

    Salam. Turkiye universitetlerinden birene imtahansiz nece daxil olmaq olar zehmet olmasa etrafli yazin? Birde dovlet proqramina duse bilerem oraya imtahansiz daxil olsam?